Domů > Novinky > Obsah

Průmyslové sulfát hliníku není snadné počasí a ztratit Crystal vody

Oct 20, 2017

Průmyslové sulfát hliníku není snadné počasí a ztratit křišťálové vody, relativně stabilní, topení ztratí vodu, vysoké teploty se rozložit na oxidy hliníku a síry. Zahřeje na 770 ℃ začaly rozpadat na oxid hlinitý, oxid sírový, oxid siřičitý a vodní páry. Rozpustný ve vodě, kyselinám a zásadám, nerozpustný v ethanolu. Vodný roztok je kyselý. Hydrolýzou vzniká hydroxid hlinitý. Vodný roztok může vařit po dlouhou dobu vyrábět základní průmyslové sulfát hliníku. Non toxické, prach může stimulovat oči. Hydrolyzátu má základní sůl a koloidní sraženina hydroxidu hliníku. Snadno s draslíku, sodíku, amonné soli k formě kamence, například draslíku hliníkové draselný kAl (SO4) 3 · 12H2O. tepla hydrát, násilné expanze a stát se houbovité, vyhřívané red hot, rozkladu oxid sírový a oxidu hlinitého.

Průmyslové sulfát hliníku je snadné rozpuštění, roztok je kyselý, žíravé. Bauxit obsažených nečistot by nemělo být příliš mnoho, zejména železa soli nesmí být příliš vysoká, jinak to bude Kalafuna guma, barvivo chemický účinek, ovlivňují barvu papíru. Asi 50 % z celkové produkce průmyslových hliníkové síran je první hlavní využití papíru.

Průmyslové sulfát hliníku uzavřen provoz, odsávání. Operátory musí být speciálně vyškoleni striktně dodržovat provozní postupy. Doporučuje se, aby operátor používejte protiprachovou masku, samonasávací filtru, chemické ochranné brýle, nosit jedů a noste gumové rukavice. Vyhněte se prach. Zamezte styku s oxidovat. Zpracování světlo nakládky a vykládky, aby nedošlo k poškození obalu. Vybavené zařízením případy nevracení paměti. Prázdné kontejnery mohou být škodlivé zbytky.

Průmyslové sulfát hliníku se obvykle používá jako Vločkovač pro čištění pitné vody a zařízení pro úpravu odpadních vod, ale také pro papírenský průmysl. Průmyslové sulfát hliníku je také velmi efektivní zařazení, může zabít španělských slimáků. Průmyslové sulfát hliníku se používá pro čištění vody a slouží jako médium v tisku a barvení textilií. V čištění vody to usnadňuje nečistoty kondenzátu, sraženinu a filtrovat.